GENEL Haber Girişi : 27 Şubat 2023 11:13

ENSAR VAKFI EYÜPSULTAN ŞUBESİ KONFERANS DÜZENLEDİ

Ensar Vakfı Eyüpsultan Şubesi "Türkiye Siyaset Arenasında İttifaklar ve Yeni Rekabet Konseptleri" konu başlığıyla konferans düzenledi.

Konferansı Kamuoyu Araştırmacısı Yazar İhsan Aktaş verdi.

 

Bu konferansta, önceki konferansların aksine, dinleyicilerin çoğunluğunu gençler oluşturdu. Bu nedenle; konuşmacı konuk -ister istemez- önceden belirlenen başlığın biraz dışına çıktı. Zira, konuşmacı konuğun kendisinin de gençlik yıllarında farklı gençlik STK'larında aktif rol alması, o STK'ların kendisinin entelektüel anlamda yetişmesine katkılar sağlaması, burada konuğun farklı bir yaklaşım ortaya koymasını sağladı. 

 

Gençlere birtakım tavsiyelerde bulunan ve bu minvalde,  okul hayatının insanı geliştirdiği gibi STK'ların ve buna benzer ortamların da insanı geliştirdiğini vurgulayan AKTAŞ, vakıf ve derneklerde yetişmiş insanın, gelişmiş insan olduğunu; birilerinin iddia ettiği gibi, vakıf ve derneklerin, öğrenciyi geri bıraktırmadığını bilakis, geliştirdiğini ifade etti.

  Bu milletin mayasının temiz olduğunu, o yüzden, kişi serkeş de olsa imandan haberdarsa tekrar imana gelebileceğini belirten AKTAŞ, umutlu olunması ve iyiliklerin üst üste konulması gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte, bu milletin İslam milleti olduğunu, Allah'ın bu millete, yönetim kapasitesi verdiğini, küçük çabaların ve çalışmaların kıymetini bilirsek milletçe ayakta kalabileceğimizi söyledi.

   Kişide, zerre kadar da olsa iman kırıntısının olmasının önemli olduğunu, iman keyfiyetinin çok anlamlı bir keyfiyet /nitelik olduğunu, Allah'ın kişiye zerre kadar da olsa iman kırıntısı nasip etmesinin nihai kertede,  kişinin toparlanması açısından önemli olduğunu aktaran AKTAŞ; ibâdetlerin “girdi”, ahlâkın ise “çıktı” olduğunu, kişinin ibâdet ettikçe olgunluk seviyesinin yükselmesinin gerektiğini hatırlattı.

 

Programın sonunda, katılımcılar tarafından sorulan sorulara cevap veren AKTAŞ, gençlerin dünya ile alakadar olmasının sebeplerinin başında küreselleşme olduğunu, küreselleşen dünyada önemli olan, olması gereken durumun, kişinin ideali çerçevesinde pozitif pozisyon ortaya koyması olduğunu aktardı.

 

Kişi vatanına, milletine kötü bakıyorsa bu konuda, o kişinin ailesine ve bizim yapamadıklarımıza bakılması gerektiğini özellikle belirtti.

 

AKTAŞ, katılımcı gençlere; çok boyutlu okumalar yapmalarını, özellikle dağarcıklarındaki kelime sayısının artmasıyla hem konuşmalarının güzelleşeceği hem akademik disiplinleri daha iyi kavrayacakları hem de ufuk açısından bunun fevkalade önemli olduğu hususunda hatırlatmalarda bulundu. Bununla birlikte, gençlerin örgütlü yapının içinde yer almalarının, ileride hayata atıldıklarında kendileri için büyük şeyler kazandıracağını da sözlerine ekledi. 

Program, konuşmacı konukla tüm katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.