• yeşil vadi, iç
EKONOMİ Haber Girişi : 27 Ekim 2021 08:44

İLLER BANKASI GÖKTÜRK'DE ÜÇ ARSA SATIYOR

İller Bankası, Eyüpsultan'da yer alan gayrimenkullerini arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ile satışa sundu. Gayrimenkullerin ihaleleri 23 Kasım ve 24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

İlan metni: 

İLLER BANKASI A.Ş. 

İSTANBUL İLİ EYÜPSULTAN İLÇESİ GÖKTÜRK MAHALLESİ 1563, 1571 ve 1572 PARSELLERİN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI 

 

1. “İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi Göktürk Mahallesi 1563, 1571 ve 1572 Parsellerin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesi, yapım işi olması ve bu iş için bütçeye ödenek koyulmaması nedeniyle 2886 sayılı kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayıp iller Bankası Anonim Şirketi Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ihale Yönetmeliği'ne uygun olarak ve bu e yer alan Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı usulüyle Açık ihale (Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık - Açık Artırma) şeklinde ve iki oturum halinde yapılacaktır.

2. İller Bankası A.Ş. ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

3. İhale uluslararası bir ihale olmayıp yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır.

4. Teklifler Teklif Alma Şartnamesinin ilgili maddelerine göre hazırlanacak olup şartnameye aykırı olan veya herhangi bir şart içeren teklifler kabul edilmeyecektir.

5. İhalenin ilk oturumu 23 Kasım 2021 tarihinde saat 14:00'de İller Bankası A.S. Istanbul Bölge Müdürlüğü Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:9 Ataşehir İstanbul adresinde zemin kat toplantı salonunda yapılacaktır. Teklifler ihale günü saat 14:00'e kadar İller Bankası A.Ş. Istanbul Bölge Müdürlüğü Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:9 Ataşehir İstanbul Gelen Evrak birimine teslim edilecektir. İlk oturumdaki değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet edilecektir.

6. İhale edilecek taşınmazlar için geçici teminat tutarı isteklinin teklif ettiği Arsa Satışı Karşılığı Asgari Banka Payı Toplam Geliri (ASKABPTG)'nin en az %5'i, kesin teminat tutarı Sözleşmede belirtilecek olan Arsa Satışı Karşılığı Asgari Banka Payı Toplam Geliri (ASKABPTG)'nin en az %10'udur.

7. İhale konusu işe ait Teklif Alma Şartnamesi, plan notları ve diğer ihale dokümanları aşağıda belirtilen iller Bankası A.Ş. adresinde 09:00 - 16:00 saatleri arasında ücretsiz görülebilir veya 3.000TL bedel karşılığında satın alınabilir.