İSLAMİYETİN İLK EMRİ İKRA (OKU)

  • yeşil vadi, iç

İkra üzerine cilt cilt kitaplar yazıldı ama ne zaman ki bizler kitap yerine pirinci ve suyu okumaya başladık işte o zaman ilim  zincirinin halkaları koptu. 

 

Oysaki yüce yaradanın kullarına mesajı çok açık ve netti. 

 

Enam süresi 80. ayet,  Hiç düşünmez misiniz? Derken,
Enam süresi 152 ayette ise,  öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir. Demektedir.

 

Medeniyetin temel taşlarını oluşturan eğitim sistemi her geçen yıl çökerken gençlerin ve ebeveynlerin geçim ve gelecek kaygıları da hızla artmaya devam ediyor.

 

Son sınav sonuçlarının da açıklanmasıyla birlikte bu kaygıların vahameti bir çok kişiyi endişeye düşürdü.


Okullarda kadrolu öğretmen açığı, pandemi ile birlikte alınan önlemlerin yetersizliği, uzaktan eğitimin yalnızca kırsal kesimlerde değil metropol şehirlerde de yarattığı kaosun tahribat güçü yüksek oldu.

 

Düzeni bozuk eğitim sisteminde kaybolup giden bir gençlik ve atama bekleyen bir çok öğretmen varken, formasyon eğitimi bile almamış kişilerin öğretmenlik yaptığını düşünürsek eğer, bizim öncelikle dikkat etmemiz gereken şeyin atama bekleyen öğretmenlerin haklı isyanın yalnız onların sorunu olmadığı bizlerinde en önemli sorunlarından biri olduğudur. 

 

Öte yandan dini tesislere gösterdiğimiz hassasiyeti nitelikli eğitim sistemi için de göstermemiz  gerektiğidir. 


Eyüpsultan'da 2017 yılı verilerinde 117 camii bulunurken 2021 yılında 124 camiiye ulaşmış olması... İlçemiz 4 yılda 7 camii kazanırken, okul sayısının yerinde sayması bizi düşündürmeli.... ilçemizdeki Milli Eğitim verilerine göre 85 okul ve kurum bulunurken... Kurumları çıkardığımızda toplam okul sayısı 75'e kadar düşüyor. Bunlardan bir çoğu, orta ve liselerin imam hatipe dönüştürülmesi kariyer hedeflerinde kısıtlık getirirken, fen liselerinin yetersizliği de bilime açılan yolda en büyük eksikliklerden birini oluşturuyor.

 

Yeni dünya düzenini göz önünde bulundurursak, ilçemizdeki okulların yoğun artış gösteren nüfus oranın yanında oldukça yetersiz kaldığını, bazı bölgelerde okulların doluluk oranın çok fazla olduğunu, sosyal mesafe kuralları doğrultusunda yetersiz kaldığını bilmek ve bu açıdan çözüm üreterek nitelikli devlet okullarının arttırılması gerekliliği üzerinde durmak biz vatandaşların ve yetkili kurumların önceliği olmalıdır.

 

Okul tercihlerinde kadrolu öğretmenlerin önemi ve bölgelere göre artış yoğunlu gösterirken sınıf doluluk oranları vatandaşların en önemli sorunlardan biri olduğunu unutmamak gerekiyor. Yetkilililerin olduğu kadar vatandaşında sorunu hâline gelen öğretmen kadrosunda ki açık kapatılırken öncelik 4 yıl öğretmenlik bitirenlerin yada en azından pedagojik formasyon eğitimi almış kişiler olması öncelikli konulardan birisidir.

 

 Buradan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Alper Asım Özer, Belediye Başkanımız Deniz Köken'e gerekli kurum ve kuruluşlara, vatandaşlara sesleniyorum.


Yaşadığımız bölgeyi Akademik açıdan bir üst noktaya taşıyacak olan nitelikli devlet okullarına gereksinim duyulmaktadır.


 
İlçemizin öncelikli ihtiyaçlarının başında gelen Fen lisesi, Sağlık Lisesi, Sosyal Bilimler lisesi, Güzel Sanatlar lisesi ve Spor liselerinin Eyüpsultan'a kazandırılmasına ve  İlköğretim, Anadolu,  Mesleki ve Teknik okullarının yetersizliğinede dikkat çekerek, tüm Eyüpsultan'ı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Eğitime Ayrılan Kamu Kaynaklarını daha etkili kullanılması yeni okulların ilçemize kazandırılmasıyla birlikte bir çok gençe yeni iş kapılarının açılmasına olanak sağlanmış olacaktır.