MUHACİR NEDİR ? – MÜLTECİ NEDİR ?

  • yeşil vadi, iç

Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyelim…

 

Balkanlardan göç edenler Türklerdir…

 

Daha Osmanlı tebaası olan Türklere , Suriye ve Afganistan milli devletindeki vatandaşlar arasındaki farkı bilmeyen adamlar…

 

Televizyonlarda Profesör ünvanlarıyla konuşuyorlar. Mülteci-Muhacir arasındaki farkı anlamıyorlar yada anlamak istemiyorlar…

 

Kimisi Gazeteci kimisi Ortadoğu araştırmacısı , Balkan göçmenleri Türk değil , Türkleşmişlerdir diyorlar…

 

*****

 

Şimdi Yusuf Elmas’a kulak verelim…

*****

“ Anadolu’dan Müslüman Türklerin gelip Rumeli’ye yerleşmesi ilk defa 1261’de Moğollardan kaçıp Bizans’a sığınan İzzettin Keykavus’la gerçekleşmişti…

Keykavus’a bağlı Türkmen aşiretleri önce İznik’e sonra Rumeli’ye göçmüşlerdir  .Rumeli gazaların , Gaza önderi ve Türkmen Gaza velisi olan ,

Sarısaltuk’ta 1263 yıllarında 30-40 Türkmen ovası ile birlikte İstanbul sarayı tarafından , Dobruca’da İzzettin Keykavus’ın yanına yerleştirilmiştir…

13. yüzyılda Sarısaltuk’la başlayıp , Horasan erenlerin Balkan faaliyetlerin 15.yüzyılda Otmanbaba , hademlibaba , 16.yüzyılda ise Akyazılıbaba Demirbaba ile devam eder…

Sarısaltuk’tan , Demirbaba’ya , Hacıilbeyinden , Şeyh Bedrettine , Süleyman paşa’ya kadar…

Mihaloğulları , Evrenosoğulları , Tunahanoğulları , Malkoçoğulları gibi Evladı Fatihan Ordusu , Türklerin yani Balkanların unutulmuş Müslümanların , küçük Asya’nın ,

Yani Anadolu’nun Avrupa kapılarında nöbetçi olarak asırlardır sınırları beklemişlerdir…

*****

Tabi bu konuşanlar onları , tekkelerde oturan Arap ve Acem Dinsel ve Felsefi akımda ayıran özelliklerinden anlamazken…

Balkanlarda öz Türkçesini , kültürünü bu Yörük Türkmenler , akıncı beyleri  ve horasan erenleri Rumeli’de Osmanlı’da rol oynamış gerçek kahramanlardır…

*****

Balkanlardan gelen büyüklerimiz , 1912 balkan savaşında , Anavatan Türkiye’ye göç ettikleri 1924 tarihinde 12 yıllık dönemi , dilenmeden kimseye yük olmadan geçirmişler ,

Kurtuluş savaşına katılmışlardır…

*****

Sadece 1877-78 tarihinde yapılan ve halkımız tarafından 93 harbi olarak bilinen , Osmanlı Rus savaşından sonra yaklaşık 2,5 milyon ,

Türk Anadoluya göç etmek zorunda kalmıştır…

*****

1691 yılında Sultanın bizzat yazdığı fermanda , Yörükler bir kararname ile Rumeli’nin sağ , sol , ortak kolları olmak üzere Evladı Fatihan sayılmışlardır…

*****

Mülteci : Dini , Milliyeti , Belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm gören veya endişesi taşıyan , bu sebeple ülkesinden ,

Ayrılan ve korkusuyla geri dönemeyen veya dönmek istemeyen , iltica ettiği ülke tarafından endişeleri haklı bulunan kişilere denir ...

*****

 

Muhacir :“Kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır “ Mustafa Kemal Atatürk.

 

*****

93 Harbi ise Osmanlı topraklarında yapıldı , Göç edenler Osmanlı vatandaşlarıydı…

*****

Adamlar utanmadan Türk oldukları için gelmediler , sığınmak için geldiler , işkalden kaçtılar , geldiklerine dil bilmiyorlardı diyorlar . Yalan söylüyorlar…

Bir an için Türkiye’nin savaşa girdiğini , Ege bölgesini yada Güneydoğuyu kaybedildiğini düşünün , Allah korusun düşmana terk etmek zorunda kaldığını düşünün ,

Orda kalan Türklerin , her türlü baskıya , saldırıya uğradığını , can ve mal emniyetinin kalmadığı ve her türlü tecavüze maruz kaldığını bu bölgedeki vatandaşların ,

Bu saldırılar karşısında dayanamayıp , çoluk çocuk demeden , yurtlarını , ocaklarını terk edip güvenli bölgelere göç ettiklerini düşünün , işte Balkanlarda yapılan ,

Göçler buna benzemektedir aynıdır…

*****

Şunuda belirtelim , Osmanlı İmparatorluğu parçalandıktan sonra nitelikli nüfusun kalmadığı , bir zamanlar mübadele ile yüzyıllar sonra Rumeli’yi terk eden , Anavatanına dönen ,

Evladı Fatihan soydaşları bağrına basmışlar , bir sosyal çatışma yaşamadan onlara yer açmışlardır. Anadolu’nun muhtelif yerlerine yerleştirilen , Muhacirler Avrupada edindikleri tecrübeleri ,

Modern tarım ve çiftçiliğin yanında sosyal ve ekonomik , teknik sanat , kültür , spor , folklor ve bir çok alanda Cumhuriyet’in kalkınmasına öncülük etmişlerdir “…

*****

Ancak ; Bu tür söylemlerin aslı başkadır…

Atatürk’ün Rumeli’den gelmiş olması nedeniyle , Aslında Atatürk’e saldırmak istiyorlarda açık açık söyleyemiyorlar . Atatürk’ü safdışı bırakmak için , TBMM’de 02/Aralık/1922 tarihinde önerge verip ,

Milletvekili seçilmemesi için önerge bile vermişlerdi . Alkolik gösterilen Bekri Mustafa yada Müstehcen içerikli Namık Kemal fıkraları hep bunun içindir…

*****

Ama müsterih olun diyor Yusuf Elmas , çok haklı , kafalarını çıkardıkça tokmağı kafalarına indireceğiz…

Her zaman yiğit evlatlar olacaktır bu ülkede…

Sağlığınız daim olsun…

 

Etiketler : MÜLTECİ MUHACİR