EKONOMİ Haber Girişi : 05 Şubat 2020 09:45

Eyüp Sultan'ta 9 milyon TL'ye icradan satılık beton üretim tesisi hissesi!

İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü,İstanbul ili, Eyüp Sultan ilçesi, Pirinççi Mahalle'si 271 parselde yer alan beton üretim tesisi ve santral binası hissesini 9 milyon 60 bin TL'ye icradan satıyo

İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından İstanbul ili, Eyüp Sultan ilçesi, Pirinççi Mahalle'si 271 parselde yer alan beton üretim tesisi ve santral binası hissesi 9 milyon 60 bin TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 13 Mart 2020 tarihinde saat 11:45'te gerçekleştirilecek.

 

İlan metni:
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2018/4485 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri :İstanbul İl , Eyüp Sultan İlçe , Pirinççi Mahalle/mevki , Asfalt Boyu Köyü , - Ada No , 271 Parsel No , 4.900,00 Yüz Ölçümü Olan Tarla Nitelikli Taşınmazın 151/160 Hissesidir. Satışa konu;î İstanbul İli, Eyüpsultan ilçesi, Pirinççi Köyü, 271 Parsel sayılı, 4.900 m2 tarla niteliğinde taşınmazın adresinin ; "Pirinççi Mahallesi, Pirinççi Köyü Yolu Caddesi, No:69-75 Eyüpsultan-İstanbul"olduğu beIirlen miştir. Değerlendirme yapılan tarla vasıflı taşınmaz üzerinde hali hazırda, hazır beton üretimi yapılan tesisler bulunmaktadır. Sahanın tamamına yakın zemini beton kaplamalı olup, ruhsatlı olmayan bir adet santral binası, bir adet fabrika binası, bir adet idare binasının yanı sıra, üç adet ofis, üç adet depo vasıflı bina ve laboratuvar binası yer almaktadır. Fabrika ve Santral binası çelik konstrüksiyon panel kaplı olup, yaklaşık 900 m2 kapalı alanlıdır. İdare binası 2 katlı olup, yaklaşık 500m2 kullanım alanlıdır. Betonarme olarak inşa edilmiştir. Ofis, depo ve laboratuvar faaliyeti yapan binalar prefabrik konteyner tarzındadır. Kullanım alanları yaklaşık 150 m2 civarındadır. Ayrıca güvenlik binası bulunmaktadır. Su ve elektrik bağlantılı olup, ana yola cephelidir. Parsel tamamı ile ihata duvarlıdır. Kısmen komşu parsele tecavüz görülmektedir.
İmar Durumu : Eyüpsultan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün dosyada mübrez l4/08/2018 tarihli imar durum belgesine göre; söz konusu parsel 24/01/2011 t.t.' li 1/5000 ölçekli Sultangazi İlçesi Nazım İmar Planı' nda Havzaiçi Proje alanında ve de İSKİ'ye ait Uzun Mesafe Koruma Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 9.060.000,00 TL (151/160 Hissesi)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yapı Kaçaktır. Tarih:24/07/2009 Sayı:4646 Eyüpsultan Belediyesi
Bu Parselin Ormanla İlişkisi Vardır. Tarih:17/12/1993- Yevmiye: 5394Maliye Hazinesi
İski Lehine 2942 Sayılı Kanunun 7. Maddesine Göre Şerh Tarih 22/04/1988 Yevmiye:1438 (İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi). Diğer bilgiler tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/03/2020 günü 11:45 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 17/04/2020 günü 11:45 - 11:50 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4485 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/01/2020*Örnek no:27