İBB EYÜPSULTAN’DA ECDAT YADİGARINI ONARIYOR

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın direktifleri ile İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Eyüpsultan’da bulunan Sadrazam Semiz Ali Paşa Çeşmesi’ni onarmaya başladı.

 

Sadrazam Ali Paşa Çeşmesi

 

Dokuz yüz altmış altıda yapub kazdırmamış târih

Vezir-i a'zamı Sultan Süleyman'ın avni hemta

Hasan ile Hüseyin'in ruhi içün hoş itmiş sebil

İki cânibden akması ana şahiddir de hakka

Bin onüç de bilüb aslını didim Bülbülî târih

Döküb mâli bu zibâ çeşmeyi yapdın Ali Paşa

966 (1558)

Tarih rakamı kitabenin ortasına yazılmıştır.

Kitabeli cephesi diğer cephesine göre daha yüksektir. Çatısı dahil her tarafı kesme taştan yapılmış muhteşem görünüşlü bir çeşmedir. Ön cephe çeşmesi Hz. Hüseyinin, diğer taraftaki çeşmesi ise Hz. Hasan'ın ruhu için yaptırılmıştır.

Çeşme, Sadrıazam Semiz Ali Paşa tarafından 1558 de yaptırılmış ve 1013 (1604) de de tamir edilmiştir. Ali Paşa, 972 (1565) tarihinde vefat etmiştir. Kabri, Eyüp Sultan Türbesi'nin çıkış koridorunun sol tarafındaki küçük hazirededir. Şahidesi mevcuttur.